UiTM Transformation Programme 2.0 Initiative

A total of 49 strategic projects under 17 programmes have been established as listed below: 

COMPONENT

PROGRAMME

PROJECT

Organization

 

1. Hab Media Kreatif dan Teknologi

- Hab Media Kreatif Dan Teknologi UiTM 2.0

2. Kemampanan Kewangan

- Dana Endowmen Luaran 2.0

- Jana 2.0

- Monetizing Expertise

- MyUiTM Book Harvesting

- One PTJ One Business

- Ribu to Juta 2.0

- Wealth Creation Through Invention

3. Menjuarai Pembangunan Ilmu Terkehadapan

- Futuristic Research Center (FRC)

4. Tadbir Urus UiTM

- 1 UiTM Multisistem 2.0

- Minda Berpelajaran 2.0

- Pemerkasaan Fakulti 2.0

- UiTM Wide Risk Management

5. Kemampanan Bumiputera

- Melestarikan Misi UiTM

Talent

1. Ekosistem Akademik Global

- International Post-Graduate Student

2. Enterprising Graduates

- Graduate @ Fore Front

3. Lanskap Universiti Keusahawanan

- Academicpreneur

- U-myCEO 2.0

4. Memperteguh Nilai dan Pegangan Agama

- Insan Berihsan 2.0

- Islamic Enculturation 2.0

- Kesukarelawanan Pelajar 2.0

- Pemimpin Pewaris Bangsa 2.0

5. Menilai Semula Model Penyampaian Bahasa Inggeris

- Model Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Inggeris Pelajar 2.0

6. Menjuarai Pembangunan Ilmu Terkehadapan

 

- Ketampakan Akademik 2.0

- Stellar Researchers 2.0

7. Tadbir Urus UiTM

- Warga Perdana

8. Tenaga Kerja Berprestasi Tinggi

- Kepelbagaian Akademia 2.0

Process

1. Living Learning and Integral Growth (LLIG)

- Kemudahan Kediaman Berbayar

- Memperkasa Sistem Pengurusan Fasiliti

- Optimum Ruang   

- Pendanaan Melalui Aset Hartanah Universiti

2. Ekosistem Akademik Global

- Education 4.0

- Go Global (Staff) 2.0

- Go Global (Student) 2.0

- Go Global Marketing

- Pemerkasaan Program Profesional 2.0

- Transdisciplinary and Multimodal Academic Program

3. Menilai Semula Model

Penyampaian

 

- Peningkatan Imej Korporat dan Komunikasi 2.0

- Perkhidmatan Efektif dan Efisyen 2.0

4. Menjuarai Jaringan Akademia  Industri dan Masyarakat

 

- Diaspora Alumni UiTM 2.0

- Rakan Industri Utama

5. Promosi Pengambilan

- UiTM First

6. Tadbir Urus UiTM

- Maklumbalas Prasarana

- Maklumbalas Sistem Akademik

- We Care

Technology

1. Ekosistem Akademik Global

- Penarafan Global 2.0

2. Infostruktur

- Mega to Giga 2.0

3. UiTM dalam Penarafan Universiti Dunia

- Penarafan Dalaman 2.0

- Repositori Institusi Bersepadu 2.0

 

 

 

Pin It