Laporan Kajian IMPAK UiTM 2007 Kampus SABAH

Laporan Kajian IMPAK UiTM 2007 Kampus SABAH

Abstrak

Kajian impak ini dilaksanakan bagi mengukur impak kewujudan UiTM Sabah ke atas pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksudkan ialah pelajar, staf dan kontraktor UiTM serta Kerajaan Negeri Sabah. Kajian ini juga dijalankan ke atas penduduk dan perniagaan/industri yang berada dalam lingkungan 5 kilometer dari UiTM Sabah. Kajian ini mendapati bahawa kewujudan UiTM Sabah membawa sumbangan besar kepada penduduk setempat, perniagaan/industri dan Kerajaan Negeri Sabah.

Date

13 February 2017

Tags

Impact Study