Laporan  Penilaian Outcome Projek Pembangunan Fakulti Pergigian  UITM Kampus Sungai Buloh 2016

Laporan Penilaian Outcome Projek Pembangunan Fakulti Pergigian UITM Kampus Sungai Buloh 2016

Dokumen ini mengandungi Laporan Kajian ke atas Projek Fakulti Pergigian UiTM, Kampus Sungai Buloh yang menilai tahap kepuasan pengguna dan pihak berkepentingan terhadap komponen projek yang terdapat di Fakulti selepas disiapkan merangkumi aspek tujuan, impak dan hasil yang berjaya dicapai.

Date

10 February 2017

Tags

Outcome Study