Num Circular Number Title
1 Bilangan 16/2020 Pemantapan Pengoperasian Fungsi Wakil BTU di Fakulti, Kampus dan Jabatan
2 Bilangan 03/2018 Syarat-syarat Dan Kriteria Bagi Permohonan Notis Pemberitahuan Hakcipta
3 Bilangan 02/2018 Manual Prosidur Kerja Bagi Pengurusan Ruang Kontraktor di Seluruh Sistem UiTM
4 Bilangan 01/2018 Sumbangan Staf Yang Mempunyai Perniagaan Profesional
5 Bilangan 02/2017 Kadar Agihan Baru Projek Perundingan Kerajaan Institut Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (IRMI), UiTM
6 Bilangan 01/2017 Pendaftaran dan Pengemaskinian SCOPUS ID, ResearcherID, ORCID, DAN MyRID oleh Penyelidik UiTM
7 Bilangan 05/2016 Penubuhan Bahagian Pengurusan Fasiliti dan ICT di Kampus Shah Alam
8 Bilangan 04/2016 Pindaan Pekeliling Pejabat Pengurusan Fasiliti Bil.7/2011- Perkhidmatan Food and Beverages (F&B) Di Dewan Agong Tuanku Canseleri (DATC) UiTM Shah Alam
9 Bilangan 03/2016 Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan di Fakulti dan UiTM Cawangan
10 Bilangan 02/2016 Garis Panduan Perolehan dan Pembelian Aset IT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik Pejabat dan Makmal , Telekomunikasi dan Sumber Digital dan Peralatan Saintifik Universiti
11 Bilangan 01/2016 Kerahsiaan Maklumat dan Data Rasmi Jabatan
12 Bilangan 04/2015 Ancaman Serangan Anonymous Malaysia Ke Atas Laman Web Kerajaan Malaysia
13 Bilangan 03/2015 Garispanduan Pembelian Peralatan/ Aset Universiti
14 Bilangan 02/2015 Pendaftaran Projek Perundingan DiBawah Unit Perundingan , PUsat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (IRMI), UiTM
15 Bilangan 02/2014 Garis panduan Pengurusan Ruang Universiti Teknologi MARA
16 Bilangan 01/2014 Peranan dan Tanggungjawab Penyelaras Pusat Perancangan Strategik Kampus dan Fakulti
17 Bilangan 02/2013 Etika dan Integriti Penerbitan
18 Bilangan 01/2013 Pemakluman Mengenai Penerbitan Berindeks Universiti Teknologi MARA
19 Bilangan 04/2012 Garis panduan Pengurusan Ruang di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
20 Bilangan 01/2012 Proses Pengurusan Pemantauan Perjanjian MoU/MoA Universiti Teknologi MARA Melalui Sistem UePMO
21 Bilangan 05/2011 Pusat Perancangan Strategik Sebagai Pusat Sumber Maklumat Rasmi Universiti Teknologi MARA (UiTM)
22 Bilangan 04/2011 Permohonan Pembelian Peralatan Saintifik
23 Bilangan 03/2011 Penstrukturan Semula Sistem Maklumat Bersepadu (PSMB)
24 Bilangan 02/2011 Penurunan Kuasa, Fungsi dan Peranan Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan (JPPK), Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelidikan ICT (JPPICT) dan Jawatankuasa Alat Pandang Dengar (JAPD)
25 Bilangan 01/2011 Garis panduan Permohonan Sewaan Tapak Baru/ Penyambungan Sewaan Untuk Pencawang Telekomunikasi Di  Seluruh UiTM oleh Syarikat Penyedia Telekomunikasi
26 Bilangan 01/2010 Pengwujudan Unit Baru dan Pertukaran Portfolio di Pusat Perancangan Strategik (PPS)
27 Bilangan 04/2009 Garis panduan Penggunaan ICT UiTM
28 Bilangan 03/2009 Penggunaan Perkakasan/Perisian Bagi Kaedah Instant Data Recovery
29 Bilangan 02/2009 Penyerapan Jawatankuasa Alat Pandang Dengar (JAPD) Ke Dalam Jawatankuasa Penilaian Dan Penggunaan Komputer (JPPK)
30 Bilangan 01/2009 Pelaksanaan Penguatkuasaan Pejabat Pembangunan  Sebagai Penyelaras Bagi Projek-projek Baru dan Infrastruktur Melebihi 2 juta
31 Bilangan 03/2008 Status Inisiatif RMK-9, Persediaan RMK-10 dan Pelaksanaan Tadbir Urus Baru UiTM
32 Bilangan 02/2008 Prosedur Pengeluaran Hasil Tanah Bagi Tanah Milik UiTM
33 Bilangan 01/2008 Sesi Fotografi Kajian Impak UiTM Negeri

 

Open link in new tab
Pin It